Järnvägsbro över Strandbodgatan, Uppsala

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd: 34 m
Kund: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Leif Thörner
Region: Uppland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008