Järnvägsbro över Överdalsån, Ådalsbanan

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och vingställning.

Typ: Betongbro
Längd: 40 m
Kund: Svevia AB
Platschef: Mats Sehlin
Region: Ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008