Jvgbro över väg 735, Fors

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd: 12 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Åke Söderquist och Per Hellestig
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008