KV Johannesörten, Örebro

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt till gjutning av ett valv i en portik genom en av huskropparna.

Typ: Flerbostadhus

Kund: Peab Sverige AB

Platschef: Mathias Karlsson

Region: Närke

Färdigt: Hösten 2016


CUPLOK som valvform till en portik i ett flerbostadshus.

CUPLOK som valvform till en portik i ett flerbostadshus.