Motorvägsbro över Torneälvs bigren, E4, Haparanda-Torneå

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd: 50 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Thomas Lundberg och Tommy Höjsten
Region: Norrbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008