Motorvägsbroar, E4 Myre-Skönsmon, Sundsvall

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Peab Sundsvall
Region: Medelpad
Status: Pågående projekt
Färdigt: Hösten 2014