Motorvägsbroar E45 Älvängen-Tingberg

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Christian Persson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2012