Motorvägsbroar E45 Tingberg-Glässnäs

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Anders Larsson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2012