Norra Länken NL 11 Karolinertunneln, Nortull, Stockholm

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av träknektar för gjutning av tunneltak.

Typ: Tunnel
Längd: 10 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Hans Bäckström
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009