Reparation bro över Bollstaån i Bollstabruk

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formvagn för kantbalksbyte.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Svevia AB
Platschef: Curt Lindqvist
Region: Ångermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2010