Skibord, Lima kraftverk, Malung

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till skibord på vattenkraftverkets utskov.

Typ: Vattenkraftverk

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Jonas Toreheim och Anna Andersson

Region: Dalarna

Färdigt: December 2015


2493-Lima