Skibord, Vässinkoski kraftverk, Orsa

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till skibord på vattenkraftverkets utskov.

Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Hans Jansson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: