Trafikplats Vega

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning till 4 broar.
Typ: Betongbro

Längd:  m

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Per Holmberg

Region: Stockholm

Färdigt: Våren 2017


CUPLOK knutpunkt

CUPLOK knutpunkt