Tunnelpåslag för jvg-tunnel genom Murberget och Gårdberget, Ådalsbanan

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt träknektar.

Typ: Tunnel
Längd:
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Michael Tännström
Region: Ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009