Turbinfundament, Gruvön, Grums

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Kraftvärmeverk
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Ingvar Lannerås
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2005