Turbinfundament, Kraftvärmeverk, Gävle

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av pelarform samt formställning.

Typ: Kraftvärmeverk
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Gästrikland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2005