Turbinfundament,Tängers vattenkraftverk,Övertänger

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Lars-Håkan Rosén
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Juni 2005