Vägbro, Askersund

BIM-projekt som utförs tillsammans med Skanska

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.

Typ: Plattram i betong med radieformad undersida på farbanan.

Längd: ca 11 m.

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Hans Jyttner

Region: Västmanland

Färdigt: Sommaren 2014

2285 - Askersund