Vägbro över jvg för Granvägen, Botniabanan, Stöcke

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana och vingar.

Typ: Betongbro
Längd: 28 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thomas Forssell
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008