Vägbro över jvg för Luckenvägen, Botniabanan, Håknäsbacken

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till farbana och vingar.

Typ: Betongbro
Längd: 18 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Lars Löfberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007