Vägbro över jvg för Skärvägen, Botniabanan, Stöcke

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana.

Typ: Betongbro
Längd: 65 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Nils-Ola Vikner
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008