Vägbro över jvg för Överdalsvägen, Ådalsbanan

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd: 36 m
Kund: Svevia AB
Platschef: Mats Sehlin
Region: Ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2009