Södra Marieholmsbron

Trafikverket bygger Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg

Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder.

Parallellt med, och i direkt anslutning till, den nya järnvägsbron ska en ny gång- och cykelbro anläggas.

Entreperenör: SKANSKA Sverige AB

Blockchef betong: Mattias Liewendahl

BRITEK har fått förtroendet att ansvara för konstruktion, leverans av kompletta formställningslösningar samt montage.

Kontraktsansvarig: Thomas Lidin

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA