Anbud/offert

Anbud/offert på formställning

I anbudsstadiet av ett broprojekt uppkommer många frågor och funderingar. I det fall där det är möjligt försöker man också komma på och utvärdera alternativa utförande. BRITEK jobbar exklusivt med respektive kunds anbud.  

BRITEKs offert

En helhetssyn på formställningen i samverkan med byggandet av bro tror vi på BRITEK är en nödvändighet för att uppfylla beställarens övergripande krav, såsom hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet, arbetsmiljö, estetik och kostnadseffektivitet.
En offert från BRITEK är därför genomarbetad och innehåller förslag till lösningar. De priser vi lämnar baseras på framtagna ritningar och konstruktioner.

Offert

Nyckeltal kubikmeter ställning

Många efterfrågar pris per kubikmeter formställning till sina kalkyler. En ensidig fokusering på detta nyckeltal vid utvärdering och kalkylering av formställningar kan vara olämplig.
Formställningen ska förvisso fylla en volym från marknivån till underkant betong. Men om man bara räknar på ett volympris missar man att ta hänsyn till den överliggande betongkonstruktionen som formställningen ska bära. Ett lågt volympris kan alltid uppnås men på bekostnad av att övrig formsättning blir svår och kostsam att utföra.

Tjänster_offert