Besiktning

Besiktning av formställningar

BRITEK har lång erfarenhet av besiktningar utav form- och formställningar. Vi utför årligen ett stort antal besiktningar. Besiktningen utförs normalt inför gjutningen men kan också göras som en delbesiktning innan man går vidare i nästa steg av formbyggnationen. I många fall leder besiktningen till att förbättringar kan göras. 

Syfte med besiktning

Syftet med besiktningen är att okulärt kontrollera och bedöma att utförd formställningsbyggnation överensstämmer med ritningar och anvisningar samt att arbetet är utfört på ett sådant sätt att beräknad formställningskapacitet uppnås.

Besiktning_formställning

Projektets egna kvalitetsarbete

Vissa kompletterande stickprovskontroller utförs. Besiktningen ersätter inte projektets eget kvalitetsarbete och egenkontrollprogram.

 

Besiktning_formställning