Konstruktion och formdimensionering

Konstruktion och formdimensionering

Vid dimensionering av väggformar, bockryggar, ströreglar och portalbalkar finns det en del att beakta. BRITEK har under åren byggt upp erfarenhet från dimensionering och utformning av formkonstruktioner.  

Konstruktion

Vi har också tillgång till effektiva beräkningsprogram som är anpassade enligt Eurocode normerna.

Tjänster_konstuktion

3D-simulering

Vi kan också modellera och simulera våra formställningskonstruktioner i 3D.

Tjänst_3D

Formdimensionering

Det finns stora pengar att spara när man dimensionerar en lösvirkesform. Genom att t ex öka dimensionen på  t ex bindreglarna kan man glesa ut antalet stag vilket minskar arbetskraftskostnaden för att kapa, montera och spänna stagen.

Tjänster_formdimensionering